Ogłoszenia

1 300,00 PLN
Kontakt z ogłoszeniodawcą
REKLAMA

KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART

Dodane: 2015-11-05 20:50, przez P.R.C
KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART
KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART - Zdjęcie 1 KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART - Zdjęcie 2 KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA - ART - Zdjęcie 3
Telefon: 509970340
Lokalizacja: Lublin
Kategoria: Pozostałe usługi

Treść ogłoszenia

WARSZTAT KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE
TEMAT:
Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA - ART
TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka) OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI –
MEN
TERMIN:
17- 20.12.2015 (czwartek, piątek, sobota, niedziela)
GODZINA:
09:00 - 18:00 – czwartek
09:00 - 18:00 - piątek
09:00 - 18:00 - sobota
09:00 - 18:00 - niedziela
LOKALIZACJA:
Hotel "LOGOS"
ul. Akademicka 4, Lublin
numer sali 117
KOSZT:
• 1 300 zł osoby uczące się
• 1 450 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający uczestnictwo w
warsztacie, serwis kawowy
PROWADZĄCY:
mgr Ewa Morawska
*** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego
Glicka (G&G Consultants, USA)
ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART.
ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb
penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą,
pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci
kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane
Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
- pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej
- kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać
młodym ludziom;
- w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
- przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu,
prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
- zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
- zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
- zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).
CEL SZKOLENIA
Warsztat trenerski Trenera Grupowego (Facilitatora)Treningu Zastępowania Agresji (ART)® według Arnolda P.
Goldsteina i Barrego Glicka, z minimalną lokalizacją kulturową do warunków polskich, zaaprobowaną przez Autorów,
przeznaczony jest głównie dla osób, które chcą prowadzić, indywidualnie lub grupowo, treningi zastępowania agresji dla
odbiorców końcowych: w szkolnictwie, pomocy społecznej, wymiarze sprawiedliwości, terapii, itp. Trening
Zastępowania Agresji może być realizowany w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i
innych na poziomie wczesnej profilaktyki, poradnictwa, terapii itp. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub
indywidualnie. Ma także zastosowanie w oddziaływaniach wobec problemów dotyczących alkoholu i narkotyków.
Posiada system kontroli jakości, a badania naukowe dowodzą jego efektywności. Doskonalenie umiejętności
prospołecznych, samokontrola emocjonalna, rozstrzyganie dylematów moralnych pozwala nauczycielom,
wychowawcom, rodzicom i uczniom na dokonanie modyfikacji w sposobie reagowania na trudne zachowania oraz
uczenia się odważnych zachowań co ma bezpośrednie przełożenie na nieagresywne rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych, radzenie sobie ze stresem, a także radzenie sobie w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych.
Trening Zastępowania Agresji jest programem wielostronnej interwencji w oparciu o konstrukt teoretyczny poznawczo -
behawioralny. Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań alternatywnych.
NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:
kompetencje do:
• przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.
ponadto:
• prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
• nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;
• nauczania kontroli emocjonalnej;
• prowadzenia wnioskowania moralnego;
kwalifikacje do:
• odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;
• prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
• współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy
(drugi trener);
uprawnienia:
• do używania znaku towarowego "Trening Zastępowania Agresji (ART)®" w swoich niekomercyjnych
treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne
PROGRAM KURSU:
Program ART składa się z trzech komponentów:
• Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w
przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania
umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu.
Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:
1) wstępne umiejętności społeczne,
2) zaawansowane umiejętności społeczne,
3) umiejętności emocjonalne,
4) umiejętności alternatywne wobec agresji,5) umiejętności
kontroli stresu,
6) umiejętności planowania.
• Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość,
co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki
kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę,
zastosowanie umiejętności społecznej.
• Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania
decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości,
sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur
wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.
FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i
podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.
ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340
P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Wyświetleń: 229
Ta strona korzysta z plików cookies. Parametry ich działania możesz ustawić w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat możesz zobaczyć [ tutaj ].
X