Badania prenatalne

Niekiedy zachodzi konieczność poddania się tzw. badaniom prenatalnym. Tego typu badania dotyczą dziecka rozwijającego się w macicy i mogą być wykonywane od 11 tygodnia ciąży. Wstępne nie są w żaden sposób szkodliwe dla płodu czy zdrowia kobiety. W razie potrzeby później można wykonać badania o charakterze inwazyjnym.

Charakterystyka badań prenatalnych

Badania prenatalne kiedy wykonuje się je w pierwszym trymestrze ciąży nigdy nie są inwazyjne – na tym etapie wystarczy wykonać wstępne testy, których termin przypada na około 11 tydzień. Usg prenatalne zrealizowane w tym czasie przebiega jak każde inne usg i nie stanowi żadnego zagrożenia dla matki i dziecka. Pozwala wykryć wczesne objawy groźnych chorób płodu oraz deformacji wynikających z wad genetycznych. Wykonane w 11 tygodniu ciąży badanie prenatalne można powtórzyć w 13 oraz w 19 tygodniu z uwagi na bezpieczeństwo płodu, ale szczególnym wskazaniem do powtórki są wykryte wcześniej nieprawidłowości. Istnieje możliwość wykonania innych badań, wymagających już narkozy ogólnej albo przynajmniej znieczulenia miejscowego.

Badania prenatalne kiedy zdecydować się na metodę inwazyjną?

W związku z wykrytymi wcześniej nieprawidłowościami lub niejasnym wynikiem wstępnych badań prenatalnych, można zdecydować się na bardziej zaawansowane metody. Inwazyjne badanie prenatalne zakłada przebicie się przez ścianę macicy w celu pobrania próbek materiału genetycznego od płodu. Wśród stosowanych metod wymienić można amniopunkcję, kordocentezę i biopsję kosmówki. Z uwagi na istnienie bardzo niewielkiej szansy na wystąpienie powikłań lekarz nie może wymuszać tego typu badań – jeśli zaleca, to realizację nieinwazyjnego badania takiego jak usg prenatalne.

Przewaga jednego typu badań nad drugim

W przypadku istnienia faktycznego ryzyka wad płodu nie można poprzestawać jedynie na nieinwazyjnych metodach, bo one mogą pokazać fałszywy obraz sytuacji. Amniopunkcja lub biopsja kosmówki umożliwiają wykrycie różnych schorzeń i dolegliwości płodu, co ułatwia wczesne wprowadzenie leczenia. W takiej sytuacji można jeszcze podczas trwania ciąży zdecydować się na operację, jeśli jest ona konieczna, albo dowiedzieć się czegoś więcej o danej chorobie. Czasami istnieje możliwość dokonania aborcji, jeśli wada zagraża zdrowiu i życiu matki lub ciąża nie jest możliwa do donoszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here