Faktura VAT marża

Wiele osób na pewno zetknęło się z fakturą VAT marża chociaż raz w życiu. Kiedy mogło się to wydarzyć? Na przykład w sytuacji zakupu używanego auta, telefonu komórkowego z drugiej ręki lub wykupienia wycieczki w biurze turystycznym. W takich przypadkach faktura VAT marża wykorzystywana jest najczęściej i najchętniej przez sprzedającego.

Co to jest faktura VAT marża?

Marża jest to różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży lub ceną sprzedaży a kosztami własnymi zakupionego przedmiotu. Wartość, którą otrzymujemy wyraża się procentowo lub kwotowo i jest to dla firmy zysk brutto.

Kwotę podatku VAT oblicza się na podstawie marży i wówczas wykazany zostaje dochód. Fakturę taką może wystawić jedynie określona grupa przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą towarów lub usług.

A jaka grupa przedsiębiorców może skorzystać z faktury VAT marża? Są to firmy, które zajmują się sprzedażą używanych towarów, świadczące usługi turystyczne, dostawcy dzieł sztuki i sprzedawcy antyków i przedmiotów kolekcjonerskich.

Co musi znaleźć się na fakturze VAT marża?

Najważniejsze elementy faktury to imię i nazwisko lub nazwa sprzedającego i kupującego. Numery NIP obu osób, data sprzedaży i wystawienia dokumentu, numer faktury, nazwa towaru, jednostka miary oraz ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanej usługi. Na końcu musi znaleźć się ogólna kwota należności.

Faktura VAT marża powinna posiadać oznaczenie, że jest to właśnie taki rodzaj faktury i odpowiednią adnotację: „procedura marża – sprzedaż towarów używanych”. W przypadku biura podróży powinien to być zapis: „procedura marży – usługi turystyczne”.

Na takiej fakturze można pominąć cenę jednostkową netto, sumę wartości sprzedaży z podziałem na stawki, wartość sprzedaży netto i kwotę podatku wyliczoną od sumy sprzedaży netto.

Jak obliczyć VAT od marży?

Aby policzyć podatek VAT należy najpierw wyliczyć kwotę marży. Jak się ją oblicza zostało napisane na początku tekstu. Kwota, którą się otrzymuje jest to marża brutto. Do obliczenia podatku należy wyliczyć różnicę pomiędzy marżą brutto i marżą netto.

Wysokość VAT w przypadku systemu VAT marża wynosi 23%. Marża brutto to marża netto z podatkiem. Rozliczenie jest bardzo proste. Od wartości sprzedaży odejmuje się wartość kosztów i otrzymujemy marżę brutto, którą dzielimy przez 1,23. Wynik to marża netto. Odejmujemy marżę brutto od marży netto i otrzymujemy wysokość podatku VAT.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here